I. Általános rendelkezések.

A vízterületen csónakból horgászni, a vízben fürödni szigorúan tilos. A víztározó körüli védőtöltés parkolás céljából csak annak az észak-keleti és műút felőli része vehető igénybe. A vízterületen elhelyezett stégeket a horgászatra jogosultak horgászat céljából igénybe vehetik, melyet a tulajdonos megérkezését követően annak kérésére kötelesek átadni. Haltartó és digitális halmérleg használata kötelező!

Az éves területi engedélyek érvényessége megegyezik az állami horgászjegy hatályos jogszabályokban megállapított érvényességi idejével.A megtartott nemes hal súlyát a horgászat folytatása előtt, darabszám-korlátozással nem védett halak súlyát a horgászat befejeztével golyóstollal be kell jegyezni a fogási naplóba és egyidejűleg a napi területi engedélyeken található táblázatba is. A napi területi engedélyeket a horgászat befejeztével a vízterület elhagyásakor bejáratnál levő gyűjtőbe be kell dobni.

A horgász köteles a halászati őr és a társadalmi halőr rendelkezéseit vonakodás nélkül teljesíteni, a közelében történő szabály- és fegyelemsértés esetén arról a halászati őrt, társadalmi halőrt értesíteni, szükség esetén felszólításukra tőle elvárható mértékben segítséget nyújtani. A jelenleg hatályos jogszabályok és a helyi horgászrend megszegése esetén a területi jegy bevonható, a fegyelmi következményeken túl, szabálysértési eljárás is kezdeményezhető.

II. A kiadott területi engedélyekkel fogható mennyiségek.

ENGEDÉLY TÍPUSA FOGHATÓ MENNYISÉG
NAPI HETI ÉVES
Felnőtt éves területi engedély Ponty halfajból maximum 2db, amur halfajból maximum 1db, de az összesen elvihető nemes hal mennyisége nem lehet több mint 2db. (Például a fentiek alapján napi szinten fogható és elvihető: vagy 2db ponty és 0db amur, vagy 1ponty és 1db amur.) Ponty halfajból maximum 4db, amur halfajból maximum 2db, de az összesen elvihető nemes hal mennyisége nem lehet több mint 4db. (Például a fentiek alapján heti szinten fogható és elvihető: : vagy 4db ponty és 0db amur, vagy 2ponty és 2db amur, vagy 3db ponty és 1db amur.) 30 db ponty, 10 db amur
Rablóhalból fajonként 1 db összesen 2 db Fajonként 2 db rablóhal 15 db rablóhal
3 kg dévérkeszeg, egyéb őshonos és nem őshonos nem nemes halból a Halászati tv. és az Országos Horgászrend szerint * 20 kg dévérkeszeg, egyéb őshonos és nem őshonos nem nemes halból a Halászati tv. és az Országos Horgászrend szerint
Ifjúsági éves területi engedély Ponty halfajból maximum 2db, amur halfajból maximum 1db, de az összesen elvihető nemes hal mennyisége nem lehet több mint 2db. (Például a fentiek alapján napi szinten fogható és elvihető: vagy 2db ponty és 0db amur, vagy 1ponty és 1db amur.) Ponty halfajból maximum 4db, amur halfajból maximum 2db, de az összesen elvihető nemes hal mennyisége nem lehet több mint 4db. (Például a fentiek alapján heti szinten fogható és elvihető: : vagy 4db ponty és 0db amur, vagy 2ponty és 2db amur, vagy 3db ponty és 1db amur.) 15 db ponty, 5 db amur
Rablóhalból fajonként 1 db összesen 2 db Fajonként 2 db rablóhal 7 db rablóhal
3 kg dévérkeszeg, egyéb őshonos és nem őshonos nem nemes halból a Halászati tv. és az Országos Horgászrend szerint * 10 kg dévérkeszeg, egyéb őshonos és nem őshonos nem nemes halból a Halászati tv. és az Országos Horgászrend szerint
Gyermek éves területi engedély Halászati tv. és az Országos Horgászrend szerint
Felnőtt napi területi engedély Ponty halfajból maximum 2db, amur halfajból maximum 1db, de az összesen elvihető nemes hal mennyisége nem lehet több mint 2db. (Például a fentiek alapján napi szinten fogható és elvihető: vagy 2db ponty és 0db amur, vagy 1ponty és 1db amur.) * *
Rablóhalból fajonként 1 db összesen 2 db * *
3 kg dévérkeszeg, egyéb őshonos és nem őshonos nem nemes halból a Halászati tv. és az Országos Horgászrend szerint * *

Amennyiben az éves  területi engedély birtokosa az egyes halfajokra megállapított éves kvótával azonos mennyiséget megfogta és meg is tartotta időarányosan új engedélyt válthat. Aki nem vált új engedélyt, az kizárólag csak darabszám korlátozással nem védett egyéb őshonos és nem őshonos halakra és arra a halfajra horgászhat, amelynek éves összesítésben meghatározott mennyiségét még nem fogta meg. Egyéb őshonos és nem őshonos halak kategóriába a sügér, a kárász a keszegféléken (kivételt képez a dévérkeszeg) kívül a busa is beletartozik.

Az időarányosan kiváltott új területi engedéllyel fogható darabszámok az alábbi képlet alapján kerülnek kiszámításra.

fogható darabszám = H * (K / 12 ) + (K – M)

K : az adott halfajra vonatkozó éves kvóta

H : az éves területi engedélyek érvényességének lejártáig hátralévő hónapok száma

M : az adott halfaj már kifogott darabszáma

Nem egész számú eredmény esetén a végleges darabszám a kerekítés szabályai szerint kerül megállapításra.

 III. A fogható halfajok méretkorlátozása és tilalmi időszaka.

HALFAJ TILALMI IDŐSZAK KIFOGHATÓ MÉRET MEGJEGYZÉS
Ponty 05.02 – 05.31. 30 cm 5 kg-nál nagyobb pontyot megtartani TILOS!
Csuka 02.01 – 03.31. 50 cm 2016. augusztus 31-ig tilalommal védett!
Süllő 03.01 – 04.30. 40 cm
Balin 03.01 – 04.30. 40 cm
Harcsa 05.02. – 06.15. 60 cm A tilalmi időszakban a 100 cm-t meghaladó példányok elvihetők
Sügér 03.01 – 04.30.

Napijegy váltó helyek megtekinthetők >>> ITT<<<