Bejegyezte: Sztankovics Miklós 2019 - jan - 4 0 Hozzászólás

Tisztelt Tagtársak!

A Balástyai Alkotmány Horgász Egyesület Vezetősége értesíti tagjait, hogy 2019. február 03-án, vasárnap 09.00 órai kezdettel a Balástyai Tanodában (6764 Balástya, Rákóczi u. 34.) 2018 évi évadzáró

KÖZGYŰLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívja a horgász egyesület tagjait. A közgyűlés várható időtartama kb. 3 óra.

Napirendi pontok:

  1. Vezetőségi beszámoló 2018 évi munkáról
  2. 2018 évi zárszámadás, gazdasági beszámoló
  3. Felügyelő bizottsági beszámoló
  4. Fegyelmi bizottsági beszámoló
  5. 2018 évi versenynaptár, ismertetése
  6. Tájékoztatás a 2019 évi teendőkről és folyamatban lévő ügyekről

Az Egyesület alapszabályának értelmében a közgyűlésünk akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a +1fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés a meghívóban jelzett időpontban nem határozatképes, a közgyűlés ugyanezen a napon 09 óra 30 perckor ismételten összehívásra kerül. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvetett kérdésekben a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.

Tájékoztatjuk a tisztelt tagtársakat, hogy akik még nem adták le a weboldalon feltüntetett helyen a 2018. évi fogási naplót összesített állapotban, kérjük azt a közgyűlésre elhozni szíveskedjenek.

Az Egyesület Vezetősége biztosítja és szükség esetén el is végzi az egyesületi tagok részére a horgászkártya regisztrációt. Ezért, akik igénybe kívánják venni ezen szolgáltatást, személyi okmányaikat és adóazonosító igazolványukat hozzák el magukkal. A horgászkártya regisztrációért illetve a horgászkártyáért fizetendő összeg bruttó 2200,-Ft. Az összeg kiegyenlítése történhet csekken és bankkártyás fizetéssel is.

A 2019 évi horgászathoz szükséges okmányok előreláthatólag január hónap második felében megérkeznek, így azok kiváltására is lesz lehetőség.

Kérjük a tisztelt tagtársakat, hogy a közgyűlésre hozzák magukkal, amennyiben arra van lehetőség elektronikus levelezési címen (e-mail) történő elérhetőségüket.

Kérnénk minden horgásztársat, hogy jelezze minden tagtársunk felé a közgyűlés időpontját, hogy azokhoz is eljuthasson, akik nem rendelkeznek internetkapcsolattal, vagy bármi oknál fogva nem tudnak tájékozódni az interneten!

Megjelenésére feltétlenül számítva:

Tisztelettel Sztankovics Miklós Egyesület Elnöke

Balástya, 2019. január 04.

Hozzászolás nincs engedélyezve.